Český studijní překladDeuteronomium (Pátá Mojžíšova) - 8. kapitola, verš č. 19

I stane se, když opravdu zapomeneš na יהוה, svého Boha, půjdeš za jinými bohy, budeš jim sloužit a klanět se jim, varuji vás dnes, že jistě zahynete.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100