Český studijní překladDeuteronomium (Pátá Mojžíšova) - 7. kapitola, verš č. 4

Jinak odvrátí tvého syna ode mě, budou sloužit jiným bohům, יהוה hněv vzplane proti vám a rychle tě vyhladí.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100