Český studijní překladDeuteronomium (Pátá Mojžíšova) - 7. kapitola, verš č. 25

Tesané modly jejich bohů spalte ohněm. Nedychti po stříbru a zlatu, které je na nich, a neber si ho, jinak se na něj chytíš. Je to ohavností pro יהוה, tvého Boha.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100