Český studijní překladDeuteronomium (Pátá Mojžíšova) - 7. kapitola, verš č. 16

Pohlť všechny národy, které ti יהוה, tvůj Bůh, dává. se nad nimi tvé oko neslituje. Nesluž jejich bohům, nebo to pro tebe bude léčkou.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100