Český studijní překladDeuteronomium (Pátá Mojžíšova) - 4. kapitola, verš č. 34

Nebo zkusil nějaký bůh jít a vzít si národ z jiného národa skrze zkoušky, znamení, divy a boj, mocnou rukou a vztaženou paží, skrze velké činy vzbuzující bázeň, jak to všechno pro vás činil יהוה, tvůj Bůh, před tvýma očima v Egyptě?

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100