Český studijní překladDeuteronomium (Pátá Mojžíšova) - 34. kapitola, verš č. 9

Jozue, syn Núnův, byl plný ducha moudrosti, protože na něj Mojžíš položil své ruce. Synové Izraele ho poslouchali a činili to, co יהוה Mojžíšovi přikázal.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100