Český studijní překladDeuteronomium (Pátá Mojžíšova) - 31. kapitola, verš č. 16

יהוה Mojžíšovi řekl: Hle, brzy ulehneš se svými otci. Tento lid pak povstane a bude chodit smilnit za cizími bohy v zemi, do které jdeš. Opustí mě a zruší mou smlouvu, kterou jsem s nimi uzavřel.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100