Český studijní překladDeuteronomium (Pátá Mojžíšova) - 29. kapitola, verš č. 25

šli a sloužili jiným bohům, klaněli se jim, před bohy, které neznali a které jim nepřidělil.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100