Český studijní překladDeuteronomium (Pátá Mojžíšova) - 29. kapitola, verš č. 22

kdy celá země je spálena sírou a solí, není oseta a nedává vzrůst, nevzchází na ní ani žádná zeleň -- jako po vyvrácení Sodomy a Gomory, Admy a Sebójimu, které יהוה vyvrátil svým hněvem a svou zlobou --

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100