Český studijní překladDeuteronomium (Pátá Mojžíšova) - 23. kapitola, verše 22 - 24

22 Když učiníš slib יהוה, svému Bohu, neváhej ho splnit, neboť יהוה, tvůj Bůh, ho od tebe jistě vyžádá a byl by na tobě hřích.
23 Jestliže se však vyhneš slibování, nebude na tobě hřích.
24 Zachovej, co vyšlo ze tvých rtů, a splň, co jsi dobrovolně slíbil יהוה, svému Bohu, co jsi prohlásil svými ústy.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100