Český studijní překladDeuteronomium (Pátá Mojžíšova) - 21. kapitola, verš č. 17

Ale za prvorozeného uzná syna nenáviděné a dá mu dva dílyt19 ze všeho, co má,t20 neboť on je prvotinaa jeho síly, jemu patří právo prvorozeného.b t19 n~: dvojnásobně; srv. 2Kr 2:9; Za 13:8; h.: míru dvou = dvě třetiny t20 h.: se mu nalezne; 1S 13:22 a Jr 49:35 b Gn 25:31nn

Skrýt poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100