Český studijní překladDeuteronomium (Pátá Mojžíšova) - 13. kapitola, verš č. 7

Kdyby tě tvůj bratr, syn tvé matky, nebo tvůj syn nebo tvá dcera nebo žena tvého klína nebo tvůj přítel, který ti je drahý jako tvůj život, tajně naváděl slovy: Pojďme sloužit jiným bohům, které jsi neznal ty ani tvoji otcové,

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100