Český studijní překladDeuteronomium (Pátá Mojžíšova) - 11. kapitola, verš č. 28

a kletbu, jestliže nebudete poslouchat příkazy יהוה, svého Boha, a odvrátíte se od té cesty, kterou vám dnes přikazuji, a půjdete za jinými bohy, které jste neznali.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100