Český studijní překladDruhý list Timoteovi - 4. kapitola, verše 1 - 5

1 Zapřísahám před Bohem a Kristem Ježíšem, který bude soudit živé i mrtvé, a při jeho zjevení a jeho kralování:
2 Hlásej slovo, přicházej s ním vhod či nevhod, usvědčuj, domlouvej, napomínej se vší trpělivostí a s vyučováním.
3 Neboť přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení, nýbrž si podle vlastních žádostí budou shromažďovat učitele, aby jim říkali, co je jim příjemné ;
4 odvrátí sluch od pravdy a obrátí se k bájím.
5 Ty však buď ve všem střízlivý, snášej útrapy, konej dílo evangelisty, naplň svou službu.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100