Český studijní překlad2. Samuelova - 6. kapitola, verš č. 5

David a celý dům izraelský se radovali před יהוה a hráli na všelijaké nástroje z cypřišového dřeva, na lyry, harfy, tamburíny, chřestítka a činely.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100