Český studijní překlad2. Samuelova - 1. kapitola, verš č. 17

David zazpíval nad Saulem a jeho synem Jónatanem tento žalozpěv

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100