Český studijní překlad2. Paralipomenon - 32. kapitola, verše 24 - 26

24 V oněch dnech Chizkijáš na smrt onemocněl. Modlil se k יהוה a ten k němu promluvil a dal mu znamení.
25 Chizkijáš se však neodvděčil za to, co bylo pro něj vykonáno, nýbrž jeho srdce se povýšilo, a tak dopadlo rozhořčení na něj i na Judu a Jeruzalém.
26 Pak se Chizkijáš v povýšenosti svého srdce pokořil, on i obyvatelé Jeruzaléma, takže יהוה rozhořčení na ně nepřišlo ve dnech Chizkijášových.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100