Český studijní překlad2. Paralipomenon - 32. kapitola, verš č. 17

Napsal také dopisy, aby hanobil יהוה, Boha Izraele, a mluvil proti němu takto: Jako nevysvobodili bohové národů těch zemí svůj lid z mé ruky, tak ani Bůh Chizkijášův nevysvobodí jeho lid z mé ruky.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100