Český studijní překlad2. Paralipomenon - 32. kapitola, verš č. 13

Cožpak nevíte, jak jsem naložil já a moji otcové se všemi národy země? Byli bohové národů těch zemí opravdu schopni vysvobodit svou zemi z mé ruky?

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100