Český studijní překlad2. Paralipomenon - 26. kapitola, verše 15 - 16

15 Udělal v Jeruzalémě důmyslné vynálezy, vymyšlené pro umístění na věžích a rozích ke střílení šípů a vrhání velkých kamenů. Jeho jméno proniklo až do dalekých končin, neboť se mu dostalo podivuhodné pomoci, takže se stal velmi mocným.
16 Když zesílil, povýšilo se jeho srdce, nakonec jednal zvráceně. Zpronevěřil se יהוה, svému Bohu, a vešel do יהוה chrámu, aby pálil kadidlo na kadidlovém oltáři.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100