Český studijní překlad2. Paralipomenon - 2. kapitola, verš č. 4

Dům, který chci postavit, musí být velký, protože náš Bůh je větší nad všechny bohy.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100