Český studijní překladDruhý list Petrův - 3. kapitola, verš č. 9

Pán neotálí s naplněním svého zaslíbení, jak si někteří myslí , nýbrž je k vám shovívavý, nechtěje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100