Český studijní překlad2. Královská - 17. kapitola, verš č. 7

Stalo se to, protože synové Izraele hřešili proti יהוה, svému Bohu, který je vyvedl z egyptské země, z područí faraona, egyptského krále. Báli se jiných bohů

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100