Český studijní překlad2. Královská - 17. kapitola, verš č. 37

Ta ustanovení, nařízení, zákony a příkazy, které vám napsal, zachovávejte a plňte po všechny dny. Nebojte se jiných bohů.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100