Český studijní překlad2. Královská - 17. kapitola, verš č. 33

Báli se יהוה, ale otročili svým bohům podle nařízení národů, odkud byli odvedeni.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100