Český studijní překlad2. Královská - 17. kapitola, verš č. 31

Avíjci si udělali Nibchaza a Tartaka, Sefarvajimci spalovali své syny ohněm Adramelekovi a Anamelekovi, bohu Sefarvajimu.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100