Český studijní překlad2. Královská - 17. kapitola, verš č. 29

Každý národ si udělal své bohy a položili je ve svatyních návrší, které udělali Samařané; každý národ to udělal ve svých městech, kde pobývali.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100