Český studijní překlad2. Královská - 12. kapitola, verše 1 - 2

1 Jóašovi bylo sedm let, když se stal králem.
2 V sedmém roce vlády Jehúa se Jóaš stal králem a kraloval v Jeruzalémě čtyřicet let. Jeho matka se jmenovala Sibja z Beer-šeby.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100