Český studijní překladDruhý list Korintským - 8. kapitola, verše 1 - 15

1 Oznamujeme vám, bratři, Boží milost, která byla dána sborům v Makedonii:
2 Ve veliké zkoušce soužením se rozhojnila jejich překypující radost a jejich hluboká chudoba do bohatství štědrosti.
3 Dosvědčuji, že dali podle své možnosti, ba i nad možnost; sami od sebe
4 nás velmi naléhavě prosili o tu milost , aby se mohli účastnit na službě pro svaté.
5 A učinili to nejen tak, jak jsme očekávali, ale dali sami sebe nejprve Pánu a skrze Boží vůli i nám.
6 Vybídli jsme tedy Tita, aby u vás také dokončil i tuto milost tak, jak již dříve začal.
7 Ale jako se ve všem rozhojňujete, ve víře, v slovu, v poznání, ve vší horlivosti i v lásce, kterou jsme ve vás vzbudili , tak se rozhojňujte i v této milosti.
8 Neříkám to jako příkaz, nýbrž skrze horlivost druhých chci vyzkoušet také ryzost vaší lásky.
9 Znáte přece milost našeho Pána Ježíše Krista: ačkoli byl bohatý, stal se kvůli vám chudým, abyste vy jeho chudobou zbohatli.
10 Řeknu vám o tom své mínění. Je to užitečné pro vás, kteří jste tuto milost nejen začali již od loňska připravovat, ale sami jste ji i chtěli.
11 Nyní ji také dokonejte, aby stejně tak, jako jste pohotově chtěli, jste to i dokonali z toho, co máte.
12 Neboť je-li ochota dát přiměřená tomu, co člověk má, a ne tomu, co nemá, je vítaná.
13 Neměla by jiným přinést úlevu a vám soužení, ale mělo by to být na základě vyrovnání.
14 V nynější době váš přebytek pomůže jejich nedostatku, aby jejich přebytek zase pomohl vašemu nedostatku, a tak aby nastalo vyrovnání,
15 jak je napsáno: ‚Tomu, kdo nasbíral mnoho, nepřebylo, a ten, kdo nasbíral málo, neměl nedostatek.‘

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100