Český studijní překladPrvní list Timoteovi - 1. kapitola, verše 8 - 11

8 Víme, že Zákon je dobrý, když ho někdo užívá náležitě
9 a je si vědom toho, že Zákon není dán pro spravedlivého, nýbrž pro lidi nespravedlivé a nepoddajné, bezbožné a hříšné, pro lidi nesvaté a světské, pro otcovrahy a matkovrahy, pro vrahy vůbec,
10 smilníky, lidi praktikující homosexualitu, únosce, lháře, křivopřísežníky, a co ještě jiného se příčí zdravému učení
11 podle evangelia slávy blahoslaveného Boha, které mi bylo svěřeno.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100