Český studijní překladPrvní list Tesalonickým - 4. kapitola, verš č. 3

Neboť toto je vůle Boží, vaše posvěcení, abyste se zdržovali smilstva,

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100