Český studijní překlad1. Samuelova - 7. kapitola, verš č. 3

Samuel řekl celému domu izraelskému: Jestliže se celým svým srdcem navracíte k יהוה, odstraňte ze svého středu cizí bohy a aštarty. Připravte své srdce pro יהוה, služte jemu samotnému a vysvobodí vás z ruky Pelištejců.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100