Český studijní překlad1. Samuelova - 5. kapitola, verš č. 7

Když ašdódští muži uviděli, že to je tak, řekli: truhla Boha Izraele nezůstává s námi, neboť jeho ruka tvrdě dolehla na nás a na našeho boha Dágona.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100