Český studijní překlad1. Samuelova - 26. kapitola, verš č. 19

Nyní ať vyslechne můj pán a král slova svého otroka: Jestliže tě proti mně podněcuje יהוה, přijme přídavnou oběť. Jestliže však lidé, jsou prokletí před יהוה, neboť mě dnes vyhnali, abych neměl podíl na יהוה dědictví, se slovy: Jdi sloužit jiným bohům.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100