Český studijní překlad1. Samuelova - 24. kapitola, verše 11 - 13

11 Hle, tvé oči v tento den viděly, že tě יהוה dnes vydal v jeskyni do mé ruky. Říkali mi, abych tě zabil, ale slitoval jsem se nad tebou; řekl jsem: Nevztáhnu ruku na svého pána, neboť je to יהוה pomazaný.
12 Otče můj, pohleď a podívej se na okraj svého pláště v mé ruce. Když jsem odřízl okraj tvého pláště a nezabil tě, hleď se přesvědčit, že na mé ruce není zlo ani přestoupení. Nezhřešil jsem proti tobě, ale ty číháš na můj život, abys mě o něj připravil.
13 יהוה soudí mezi mnou a tebou! יהוה pomstí na tobě, ale má ruka proti tobě nebude.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100