Český studijní překlad1. Samuelova - 17. kapitola, verše 45 - 47

45 David Pelištejci odpověděl: Ty jdeš proti mně s mečem, kopím a srpáčem, ale já jdu proti tobě ve jménu יהוה zástupů, Boha izraelských řad, kterého jsi tupil.
46 Dnes tě יהוה vydá do mé ruky. Zabiju tě a srazím ti hlavu. Dnes vydám mrtvoly pelištejského vojska nebeskému ptactvu a zemské zvěři. A tak celý svět pozná, že s Izraelem je Bůh.
47 A celé toto shromáždění pozná, že יהוה nezachraňuje mečem ani kopím. Neboť tento boj je יהוה a on vás vydá do naší ruky.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100