Český studijní překlad1. Samuelova - 13. kapitola, verš č. 18

druhý oddíl se obrátil směrem k Bét-chorónu a třetí oddíl se obrátil směrem k území, které shlíží do údolí Seboím v pustině.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100