Český studijní překlad1. Paralipomenon - 5. kapitola, verš č. 25

Zpronevěřili se však Bohu svých otců, smilnili s bohy národů země, které před nimi Bůh vyhladil.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100