Český studijní překlad1. Paralipomenon - 18. kapitola, verše 13 - 14

13 Umístil v Edómu posádky a všichni Edómci se stali Davidovými otroky. יהוה pomáhal Davidovi, kamkoli šel.
14 David kraloval nad celým Izraelem a vykonával právo a spravedlnost nad vším svým lidem.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100