Český studijní překlad1. Paralipomenon - 16. kapitola, verš č. 25

Vždyť יהוה je velký, nejvýš chvályhodný, obávaný nad všechny bohy.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100