Český studijní překlad1. Paralipomenon - 13. kapitola, verše 2 - 4

2 Pak řekl David celému shromáždění Izraele: Jestliže se vám to líbí a je to od יהוה, našeho Boha, rozšiřme všude vzkaz svým bratrům, kteří zůstali na různých územích Izraele, a s nimi kněžím a lévitům do jejich měst s okolními pastvinami, ať se k nám shromáždí
3 a přeneseme truhlu našeho Boha k nám, neboť ve dnech Saulových jsme ji nevyhledávali.
4 Celé shromáždění řeklo, aby se to udělalo, protože se to všemu lidu líbilo.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100