Český studijní překladPrvní list Petrův - 5. kapitola, verše 5 - 7

5 Stejně se vy mladší podřiďte starším. A všichni se oblečte v pokoru jeden vůči druhému, neboť ‚ Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost.‘
6 Pokořte se tedy pod mocnou Boží ruku, aby vás povýšil v příhodný čas.
7 Všechnu svou starost uvrhněte na něho, neboť mu na vás záleží.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100