Český studijní překladPrvní list Petrův - 4. kapitola, verše 1 - 2

1 Když tedy Kristus za nás trpěl v těle, i vy se vyzbrojte týmž smýšlením, totiž že ten, kdo trpěl v těle, skoncoval s hříchem,
2 abyste po zbývající čas života v těle již nežili podle lidských žádostí, nýbrž podle Boží vůle.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100