Český studijní překladPrvní list Petrův - 3. kapitola, verš č. 8

A konečně: buďte všichni jednomyslní, soucitní, plní bratrské lásky , milosrdní a pokorní.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100