Český studijní překladPrvní list Petrův - 2. kapitola, verše 24 - 25

24 On sám ve svém těle vynesl naše hříchy na dřevo kříže, abychom zemřeli hříchům a byli živi spravedlnosti. Jeho zraněním jste byli uzdraveni.
25 Neboť jste bloudili jako ovce, ale nyní jste se obrátili k pastýři a strážci svých duší.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100