Český studijní překlad1. Královská - 9. kapitola, verš č. 9

A bude se odpovídat: Protože opustili יהוה, svého Boha, který vyvedl jejich otce z egyptské země, chytili se jiných bohů, klaněli se jim a sloužili jim, proto na ně יהוה přivedl všechno toto zlo.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100