Český studijní překlad1. Královská - 18. kapitola, verše 1 - 2

1 Přešlo mnoho dní, když se třetího roku stalo יהוה slovo k Elijášovi: Jdi, ukaž se Achabovi. Dám déšť na povrch země.
2 Elijáš šel, aby se ukázal Achabovi. V Samaří byl krutý hlad.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100