Český studijní překlad1. Královská - 11. kapitola, verš č. 2

z národů, o kterých יהוה synům Izraele řekl: Nevcházejte k nim a ony nevcházejí k vám. Jistě by odvrátily vaše srdce k chození za svými bohy. K nim Šalomoun přilnul a miloval je.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100