Český studijní překlad1. Královská - 11. kapitola, verš č. 10

a dal mu ohledně této věci příkaz, aby nechodil za jinými bohy, ale on nezachoval to, co יהוה přikázal.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100