Český studijní překladPrvní list Korintským - 8. kapitola, verše 1 - 2

1 Pokud jde o maso obětované modlám, víme, že všichni máme poznání. Poznání činí člověka domýšlivým , ale láska buduje.
2 Jestliže se někdo domnívá, že něco poznal, nepoznal ještě tak, jak je třeba poznat.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100